3D


Kadalasan kapag nakakaranas tayo ng pagkabigo, pagtatakwil, pagtanggí, pag-ayaw,kahihiyan, sentimiento, o samâ ng loob mapa sa kaibigan, mahal natin sa buhay o sa kahit na sa anong mababang punto ng ating buhay, madali tayong mapanghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa.

Maaring dahil na din ito sa nararamdaman natin o pinagdadaanan at dahilan ng ating paghinto o pagtanggap ng pagkatalo, o pagkakadapa. We sometimes lose the courage to stand up and fight again. We always find reasons to surrender and reasons for our DEFEATS.

Pagnasaktan: “siguro di para sa akin toh”

Pagnabigo: “hindi lang tlga kami laan para sa isat isa” o “maybe this is really not my destiny”

Pagnatorpe: “Ang ganda nia, langit sia at lupa ako. Hindi ako gwapo/maganda para magustuhan nia”

Pag nagpadala sa galit: “kung ayaw nia eh di wag, di ako gago para pilitin pa”

Siguro nga normal ito pag nakakaranas tayo ng panghihina ng loob o rejection at disappointments in life. Minsan sa pagtulong hindi naman tlga dapat naghihintay ng kapalit, parang sa pagmamahal. Try not to have high expectations of people because it just sets you up for disappointment.

Ang ating buhay as i always say, its a long way JOURNEY. And through our explorations in life, we LEARN lessons . Hindi lahat na prepredict, nafefeng shui, o nahuhulaan. We LIVE and normally tend to make mistakes and get HURT. Its part of the learning process. Ang buhay natin madaming sangang daan, nakakalito, nakakahilo. Darating sa punto natin na pipili tayo ng daan na ating tatahakin; at tulad ng paglalakabay, hindi lahat ng daan patag o sementado. May mga daaan na malubak, maputik at hindi sementado, minsan pa dead end. When we find our path, we must not be afraid. We need to have sufficient COURAGE to make mistakes.

Sometimes “the end” doesnt mean end, sometimes its another way of GOD giving us reasons to FIGHT and FIND another or different route and keeping ourselves giving our maximum potential to STRIVE and be back in the game so called life. Disappointment, Defeat, and Despair are the tools God uses to show us the way. Hindi naman tlga dapat sumuko.

“Failure is extremely difficult to handle but that doesnt mean na when it gets through our way, we just let it knocks us down.”

Hindi kailangan huminto sa mga pangarap, hindi kailangang isuko ang lahat lahat, hindi sapat ang nagawa mo na. Get back up and go again. Hindi masamang sumubok muli, ang lumaban para sa paniniwala at paghahangad ng mga bagay na pinangarap natin o mga bagay na sa panaginip natin lagi nakikita. We shouldnt give up too easily on our dreams and hopes in life.

“The size of our success is measured by the strength of our aspiration; the extent of our dream; and how we handle disappointment along the way.”


— topexpress